Обмеження прав споживача

Захист клієнтів
Спори за нашої участі
22/07/2018
Товар придбано в інтерет магазині
E-commerce
22/07/2018
E-commerce Захист прав споживачів в internet

E-commerce Захист прав споживачів в internet

Обмеження права споживача розірвати договір

Споживач має право розірвати укладений договір на відстані та вимагати повернення коштів за товар придбаний в межах Інтернет чи мобільної торгівлі, тощо. Однак існують випадки коли дане право відсутнє, чи залежить від наявності його у договорі з продавцем.

Так споживач не може розірвати договір в односторонньому порядку, якщо таке право не передбачено безпосередньо у договорі з продавцем, якщо:
1. надання послуги або поставка товару електронними засобами зв’язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначеного у частині четвертій цієї статті, про що споживачеві було повідомлено у підтвердженні інформації;
2. ціна товару або послуги залежить від котировок на фінансовому ринку, тобто поза контролем продавця;
3. договір стосується виготовлення або переробки товару на замовлення споживача, тобто якщо товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для продавця (виконавця);
4. споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними;
5. договір стосується доставки періодичних видань;
6. договір стосується лотерей чи інших азартних ігор.

Споживач взагалі не має цього права у договорах, які стосуються:
1. правочинів з нерухомим майном, крім оренди такого майна;
2. правочинів з цінними паперами;
3. фінансових послуг;
4. продажу товарів торговельними автоматами;
5. телекомунікаційних послуг;
6. правочинів, здійснених на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без використання засобів дистанційного зв’язку.