Повернення товару в інтернет-магазин

Товар придбано в інтерет магазині
E-commerce
22/07/2018
Повернення товару
Товар належної якості
22/07/2018
E-commerce Захист прав споживачів в internet

E-commerce Захист прав споживачів в internet

Повернення товарів, придбаних в інтернет магазинах. Загальні правила.

За загальним правилом споживач має право розірвати договір укладений на відстані та вимагати повернення коштів за товар придбаний у інтернет магазині на протязі 14 днів з моменту його отримання.

Прийміть до уваги!

1. Розірвання договору споживачем можливе двома діями:
• направленням продавцю відповідного повідомлення,
• поверненням товару продавцеві

2. Споживач не зобов’язаний вказувати причини, через які він бажає розірвати договір.

3. Продавець повинен повернути не пізніше 30 днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. У разі порушення сплачується неустойка – 1% вартості продукції за кожний день затримки.

4. Споживач має право не повертати продукцію до моменту повернення йому коштів.

5. У повідомленні продавця про розірвання договору споживач повинен повідомити про місце, де продукція може бути повернена або спосіб, яким він сподівається повернути товар (зазвичай той самий, яким товар було отримано).

6. Будь-які витрати, пов’язані з поверненням продукції, покладаються на продавця.

7. У разі розірвання договору обов’язок споживача зберігати у себе продукцію припиняється по закінченні шістдесяти днів після її одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її собі протягом зазначеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без виникнення зобов’язання з оплати її вартості.

8. Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати продукцію у незміненому стані. При цьому знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з вини споживача, не позбавляє споживача права на розірвання договору.

9. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права споживача на розірвання договору.

10. У разі надання споживачеві кредиту на суму коштів за договором, такий кредит втрачає чинність у момент розірвання договору.

11. Якщо споживачеві не було надано документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину, такий правочин не є підставою для виникнення обов’язків для споживача.

Існують обмеження! Споживач не може розірвати деякі види договорів, а у деяких випадках таке право у споживача виникає лише на підставі договору (частини 1,5 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів»).