Пам’ятка у разі розірвання договору, укладеного поза офісом

Пам’ятка у разі розірвання договору поза торгівельним чи офісним приміщенням (на дому)
1. Заява не може стосуватись:
 • договорів споживчого кредиту;
 • правочинів з нерухомим майном;
 • правочинів з цінними паперами;
 • договорів страхування.
2. Продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві документ (електронний документ), який засвідчує факт укладення договору і повинен містити інформацію про:
 • дату укладення договору;
 • найменування та місцезнаходження продавця (виконавця);
 • найменування продукції;
 • ціну;
 • строк виконання робіт (надання послуг);
 • інші істотні умови договору;
 • права та обов’язки сторін договору.
3. Якщо споживачеві не було надано документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення обов’язків для споживача.

У разі ненадання документа (електронного документа) або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одержання такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції.

4. Споживач має право розірвати договір за умови повідомлення про це продавця (виконавця) протягом 14 днів з моменту отримання документу, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями чи прийняття продукції або першої поставки такої продукції, за умови, що така продукція є річчю, а прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж.

5. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (виконавець) повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше 30 днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору.

6. Споживач має право не повертати товар, продукцію або результати роботи чи послуги до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей.

7. У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена.

8. Договором може передбачатися, що продукція або результати робіт (послуг), що були надіслані поштою, повинні у разі розірвання договору також бути повернені поштою.

9. Витрати, пов’язані з поверненням продукції, покладаються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням продукції.

10. У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, обов’язок споживача зберігати у себе продукцію припиняється по закінченні шістдесяти днів після її одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її собі протягом зазначеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без виникнення зобов’язання з оплати її вартості.

11. Якщо споживачеві не було надано документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення обов’язків для споживача.

12. У разі ненадання документа (електронного документа) або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одержання такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції.

13. Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержану продукцію у незміненому стані.

14. Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з вини споживача, не позбавляє споживача права на розірвання договору. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права споживача на розірвання договору.

15. У разі, коли продавець (виконавець) або третя особа надала споживачеві кредит на суму коштів за договором, укладеним поза торговельними або офісними приміщеннями, такий кредит втрачає чинність у момент розірвання договору.

16. Якщо протягом установлених строків продавець (виконавець) не здійснює повернення сплаченої суми грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості продукції за кожний день затримки повернення грошей.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.