Пам’ятка у разі придбання товарів неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати:
  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
  • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • заміни товару на такий же або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника).
3. Згода продавця на задоволення цих вимог необхідна виключно щодо товарів, які перебували у використанні і були придбані у роздрібних комісійних підприємствах.

4. Вимоги споживача пред’являються на його вибір продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

5. Споживач має право пред’явити одну з вимог, а у разі її невиконання заявити іншу вимогу.

6. Товари вагою понад п’ять кілограмів приймаються та повертаються споживачеві за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача).

7. Вимога споживача про заміну товару підлягає негайному задоволенню за наявності якісного товару, а у разі виникнення потреби у перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

8. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

9. Під час заміни товару з недоліками на товар належної якості аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) перерахунок вартості не проводиться.

10. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості проводиться перерахунок вартості (у разі підвищення ціни провадиться, виходячи з його вартості на час обміну, а у разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі).

11. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі.

12. Гроші повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

13. У разі продажу непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на придатний до споживання, або повернути сплачені кошти.

14. При пред’явленні вимоги про безоплатне усунення недоліків вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою споживача в інший строк.

15. За письмовою вимогою споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

16. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язані мати обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів

17. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка у розмірі одного відсотка від вартості товару.

18. Споживач має право пред’явити вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Така вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років, якщо у товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено, споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги.

19. Вимоги розглядаються після пред’явлення розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

20. Вимоги не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

21. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.