Пам’ятка до повідомлення в сфері електронної комерції

Пам’ятка до заяви споживачів у разі придбання товарів чи замовлення робіт (послуг) на відстані
1. Заява не може стосуватись:
 • продажу товарів торговельними автоматами;
 • телекомунікаційних послуг;
 • правочинів з нерухомим майном, окрім оренди майна;
 • правочинів з цінними паперами;
 • фінансових послуг;
 • правочинів, вчинених на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без використання засобів дистанційного зв’язку.
2. Перед укладанням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:
 • найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
 • основні характеристики продукції;
 • ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
 • гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
 • інші умови поставки або виконання договору;
 • мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;
 • вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;
 • період прийняття пропозицій;
 • порядок розірвання договору.
3. Факт надання інформації повинен бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем (виконавцем) в односторонньому порядку.

Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного зв’язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг.

4. Споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця (виконавця) про це протягом 14 днів з моменту підтвердження інформації або з моменту одержання товару чи першої поставки товару.

Якщо підтвердження інформації не вимагається, споживач може розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення.

5. У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору.

6. Якщо підтвердження інформації не відповідає, строк, протягом якого споживач має право розірвати договір, становить 90 днів з моменту одержання такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей – з моменту одержання товару або першої поставки товару. Якщо протягом цього строку підтвердження інформації було виправлене, споживач має право розірвати договір протягом 14 днів з моменту одержання виправленого підтвердження.

7. У разі, якщо інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо:
 • надання послуги або поставка товару електронними засобами зв’язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначеного у частині четвертій цієї статті, про що споживачеві було повідомлено у підтвердженні інформації; ціна товару або послуги залежить від котирування на фінансовому ринку, тобто поза контролем продавця;
 • договір стосується виготовлення або переробки товару на замовлення споживача, тобто якщо товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для продавця (виконавця);
 • споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними;
 • договір стосується доставки періодичних видань, лотерей чи інших азартних ігор.
8. Якщо інше не передбачено договором, продавець повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше 30 днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

9. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше 30 днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:
 • інший товар відповідає меті використання замовленого товару;
 • має таку ж або кращу якість;
 • його ціна не перевищує ціни замовленого товару.
Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому у п.2.

10. У разі розірвання договору, споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена.

11. Договором може передбачатися, що продукція або результати робіт (послуг), що були надіслані поштою, повинні у разі розірвання договору також бути повернені поштою.

12. Витрати, пов’язані з поверненням продукції, покладаються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням продукції.

13. У разі розірвання договору обов’язок споживача зберігати у себе продукцію припиняється через шістдесят днів після її одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення продукцїї протягом зазначеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без виникнення зобов’язання з оплати її вартості.

14. Якщо споживачеві не було надано документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину на відстані, такий правочин не є підставою для виникнення обов’язків для споживача.

15. У разі ненадання документа (електронного документа) або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одержання такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції.

16. Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержану продукцію у незміненому стані.

17. Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з вини споживача, не позбавляє споживача права на розірвання договору. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права споживача на розірвання договору.